PULPITY I SKRZYNKI ROZGAŁĘŹNE

Kompaktowe pulpity sterownicze, używane głównie do niewielkich urządzeń zainstalowanych na maszynie, składające się z podstawy z otworem, tylko przednim, o głębokości P300 mm,  czoło nachylone i podstawa H100 mm. Stopień ochrony IP55.  Skrzynki małogabarytowe przeznaczone do odgałęzień elektrycznych na maszynie lub na instalacjach, służące do podłączenia listew zaciskowych lub jako pulpity. Są dostępne w osiemnastu wersjach.